Transparència

Segons l'article 32 de la Llei 2/2015 de 2 d'abril de la Generalitat de transparencia, bon govern i participació (DOGV 7500 08.04.2015)
- L'IVC (Institut Valencia de Cultura) ha concedit una subvenció anual a Sara Recatalà Sanchez en 2023 de 2.500,67 € per assistencia a feries i ajuda a producción emergent de 12.350,98 € . 

«Plan de recuperación, transformación y resiliencia - Financiado por la Unión Europea-NextGenerationEU», Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, establecido por el Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, así como la referencia al Componente 24, Inversión 1, del PRTR”
- La Generalitat Valenciana ha concedido una subvención de 23.900,00 €

Aquest lloc web utilitza cookies per al seu funcionament. Aquestes cookies no recapten informació de caracter personal, tal com es recull a l'apartat "Cookies" de la nostra política de privacitat.

Accepto